Spreuk van de Maand

Spreuk van de Maand

vrijdag 25 januari 2013

The Subtle Knife - Philip Pullman

Okee, hier gaan we dan...
Mijn eerste review en Art voor de Artful Readers Club!
Niet te veel van verwachten hoor, ik ben geen boeken recensent en ook niet van plan om dat te worden, ik wil alleen mijn enthousiasme voor het lezen met jullie delen! :)

Okay, here we go...
My first review and piece of Art for the Artful readers Club!
Don't expect too much of it, I'm no book critic and have no plans of ever becoming one, I just want to share my enthousiasm for reading with you all! :)


The Subtle Knife - Philip Pullman - 341 blz.
Ik startte deze uitdaging met The Subtle Knife, deel twee uit een trilogie.
Northern Lights las ik in december dus was het vrij logisch om hierin door te lezen.
Ik vind het eerste deel van dit boek wat saai... Het was niet echt vervelend om te lezen ofzo, het pakte me alleen niet echt en op het moment dat ik dacht Misschien kan ik beter een ander boek pakken, gebeurde er van alles! En las ik zomaar drie hoofdstukken achter elkaar terwijl ik op mijn krukje naast bad zat en waren Teus en Cato helemaal verrimpeld!
En had ik in twee dagen het boek helemaal uit!
De hoofdpersonen zijn Lyra en Will, twee jonge kinderen op een extreem spannend avontuur.
Helaas gaan er in de laatste hoofdstukken heel wat van mijn favorieten dood, niet de hoofdpersonen maar hoe noem je dat, belangrijke bijfiguren? Als ik al een bladzijde of 500 een persoon volg en diegene komt sympathiek over, dan mag die niet sterven!
Maar ja, ik ben de schrijver niet, ik mag het boek alleen maar lezen en me misschien verbazen over het geweld... 
En dan op de laatste bladzijde is Lyra weg... 
Ik wil niet te veel weg geven, want eigenlijk vind ik gewoon dat deze trilogie absoluut het lezen waard is, maar ik heb het boek met een verdrietig gevoel gesloten.
Gelukkig is er nog een deel 3 en die ga ik nu gauw lezen, misschien is er toch nog een En ze leefden nog lang en gelukkig eind...

The Subtle Knife - Philip Pullman - 341 pages
I started this challenge with The Subtle Knife, part two of a trilogy.
I read Northern Lights in December so it was clear to me to start this book next.
The first part of this book was kind of dull... It wasn't all that terrible to read, it didn't pull me into the story and when I started to wonder whether to finish it, everything started to happen! And I read three chapters on my little stool next to the tub and Teus and Cato were all wrinkled from a way to long bath!
And I finished the book in the next two days!
The main characters are Lyra and Will, two young children on an extremely thrilling adventure.
Too bad a lot of my favorite characters die in the last couple of chapters, not the main characters but very important nonetheless. When I've read about 500 pages and some characters are likable they may not die!
But then, I'm not the writer and I'm only allowed to read the book and wonder if all the violence is really necessary...
And then on the last page Lyra is missing...
I really don't want to spoil the story, because I really think this trilogy is worth reading, but I closed the book with a sad feeling.
It's good there's a part three and I'm off to reading it right now and hope there will be a happy end after all... 


En toen het boek uit was, volgde de echte Uitdaging...
Ik had echt geen idee waar ik mee moest beginnen!
Ik had een grote witte bladzijde, en toen?
Uiteindelijk kopieerde ik een bladzijde uit het boek en plakte die er op om maar van dat grote witte vlak af te zijn... Toen de Torre degli Angeli en het mes...
Ik dacht dat ik Lyra wel kon tekenen... Nou ja, ooit wordt het beter!
Nog een dag of vier wat spelen met verf, markers, glitter en perlen pen en mijn tijd is op.
Dit is het!
Op naar februari!
En vergeet niet om bij de anderen te kijken via Darcy's blog!!!

And when the book was finished, the real Challenge was there...
I had no idea where to start!
I had a big white piece of paper, what next?
In the end I copied a page from the book and stuck it right over the page, just to get rid of all the white... Then followed the Torre degli Angeli and the knife...
I thought I could draw Lyra... Oh well, once I will get better at it!
I kept on playing with paints, markers, glitter and perlen pen for four days more and ran out of time.
This is it!
Let's reload for February!
Don't forget to check out the other reviews through Darcy's blog!!!