Spreuk van de Maand

Spreuk van de Maand

zondag 26 september 2010

Youp geniet

O ja, hij geniet! De buurman heeft hem leren maaien op de zitmaaier.

Oh yes, he enjoys himself! The neighbour showed him how to mow.

 Heen en weer, van buiten naar binnen...

Up and down, from the outside to the inside...
 Opletten blijven dat je netjes rechte lijnen trekt!

Watch out to make neat straight lines!
 En niet vergeten te lachen tussendoor...

Don't forget to smile...
 Opperste concentratie voor perfect bochtenwerk! :)

Very concentrated to make perfect bends! :)
 En na afloop vond hij dat het ook wel tijd was om zelf gemaaid te worden. Màààààààààm, knip me even! Het moet hier heel kort met een hanenkam... Kun je wel, hè?
Tuurlijk kind, tuurlijk... Kleine mannen worden grote mannen en soms gaat dat veel te snel inderdaad!

Afterwards he was ready for some mowing himself. Mama, can you cut my hair now? The sides very short and a mowhawk on top... You can make that, right?
Sure baby, sure... Little guy becomes big guy and some times it goes way to fast!