Spreuk van de Maand

Spreuk van de Maand

donderdag 8 maart 2012

De man...

...heeft zijn eerste maaltijd er op zitten.
Het was even heel hard nadenken maar toen bedacht hij dat hij onze woensdagmiddag-lunch voor zijn rekening wilde nemen en dat hij pannenkoeken ging bakken!
Geweldig kind, dat doe ik niet zo vaak omdat ik het zo'n klus zonder einde vind...

The man fixed his first meal.
It was hard thinking but then he decided he wanted to take care of Wednesday-lunch and bake pancakes for us!
Wonderful idea boy, I don't bake them often because I feel like it's an endless job...


We lazen samen het pak, maakten het beslag...
Mag ik echt met de mixer, mam???
En hoewel het mij zelden lukt, kwam zelfs de eerste pannenkoek perfect uit de pan!

We read the box, made the mix...
Am I really allowed to use the mixer, mom???
And while I mostly don't succeed even his first pancake was perfect!


Heb je zijn haar gezien? Hier was het nog lang...
Hij was bij zijn neefje te spelen en de thuiskapper kwam langs en toen dacht hij dat hij zijn haar er ook wel graag af wilde....
Hij twijfelde al een hele poos en nu heeft hij het gewoon gedaan!
Het staat hem zó goed! Zó stoer!

Did you notice his hair? It was long here...
He went to play with his cousin and the hair dresse came by and he thought it would be cool to cut his hair into a small mohawk...
He was in doubt for a long while en now he just did it!
He looks só good! Só tough!


En terwijl hij pannenkoeken bakte, 
plaatste ik een tafeltje onder de nieuwe tv
en bracht wat voorjaar in huis.
Ik moet alleen nog iets bedenken op die ongezellige potjes...

And while he baked pancakes,
I placed a small table under our tv
and took some Spring inside.
 Now I have to think of something to make the jars look nicer...