Spreuk van de Maand

Spreuk van de Maand

vrijdag 29 oktober 2010

Duinrell

Ja, het was weer eens zo ver! Herfstvakantie!!!
En natuurlijk wil ik dan iets leuks ondernemen... :)

Yes, finally there! Autumn holidays!!!
And of course I like to do something nice... :) 
We hebben een midweek in dit huisje gewoond.

We lived in this little house for a week.

En zijn de berg opgeklommen om vanaf de uitkijktoren van het uitzicht te genieten.

And we climbed the mountain and the tower to enjoy the view.

Ronddolen door de bosrijke omgeving is leuker dan het pretpark zelf...

Walking around the surrounding forest is nicer then the amusement park itself...

Eindeloos gezocht naar de mooiste bladeren, kastanjes en denneappels...

An endless search for the prettiest leaves and marroons...

Een paar uur in de Fun Factory (waar ik heerlijk aan de kant mijn boek van bijna 500blz uitgelezen heb!)

A couple hours in the Fun Factory (where I sat down and finished my close to 500 pages book!)

O ja, en elke dag minstens 3x het rondje met de Monorail.

Oh yeah, and every day at least 3 times around with the Monorail.

Een rondje met de Trollen-express...

A trip with the Troll-express...

En even lekker 'thuis' kleuren nadat ze all vier een nieuw kleurboek uitgekozen hadden in het winkeltje.

And some nice and quiet colouring after they all picked a new colouring book in one of the shops.

Nou ja vooruit, nog één rondje door het bos! En dan is het echt tijd om naar huis te gaan...
Volgend jaar maar op zoek naar een hutje in het bos. Zo enthousiast waren ze niet over het pretpark, behalve over het fietsen dan... Terwijl ik dacht dat de bijna 100km die we wekelijks naar school heen en weer fietsen wel genoeg was... ;) 

Okay, one more time a trip through the forest! And then it's time to go back home...
Next year I'm going to look for a little house in a forest. They weren't all that enthousiastic about the amusement park, except for the biking in the air... While I thought biking up dan down to school for almost 100km every week was enough... ;)