Spreuk van de Maand

Spreuk van de Maand

zondag 14 oktober 2012

Nieuwe outfit

...voor Nikki!

New outfit for Nikki!


Het was echt alweer een hele poos geleden dat ik iets met mijn naaimachine gedaan had en ik had nog wat oude shirts van Teus en Cato liggen met wat vlekjes. Die konden niet doorgegeven worden maar waren eigenlijk nog te goed voor de container.

It's been a long while since I played with my sewing machine and I had a couple old shirts from Teus and Cato with some spots on it. I couldn't give them to someone else but they were too good to be just thrown in the bin.
 
 
Cato heeft het spelen met poppen echt helemaal ontdekt en is helemaal gelukkig met de nieuwe kleertjes voor haar Nikki. 
Het patroon komt uit een Knippie Idee Winter 2000.
Tja, wie wat bewaart, die heeft wat... :D
 
Cato really discovered playing with her dolls and is in heaven with the new outift for her Nikki.
The pattern is from a sewing magazine Winter 2000.
Yeah, I knew there was a reason why I hold on to so many things... :)
 
   
Het is weer even heel stil geweest maar zo gaat dat soms in het leven. Als je mijn blog een beetje bij houd, heb je vast gezien dat we een pleegkind in huis hadden en hoewel we altijd ons best doen en vechten om het kind of hier te laten wonen of terug te brengen bij de ouders ging het in dit geval echt niet. Met pijn in ons hart hebben we voor ons eigen gezin moeten kiezen...
Het is goed nu, soms gaat het zo!
Het betekent niet dat we geen pleeggezin meer zijn, je zult mij nog immer horen praten over hoe mooi pleegzorg is, hoe fijn het is dat je een kind een veilig onderkomen kunt bieden, zonder zorgen over eten of slapen. We zijn weer een prachtige ervaring rijker, in pleegzorg is het nu eenmaal niet altijd rozengeur en maneschijn!
 
It's been very quiet here and somethimes that's life. If you keep up with my blog, you probably noticed we had a foster child in our home and while we always fight to make sure the child can stay here or go back to the parents it didn't work out this time. With a heavy heart we had to choose for our own family...
It's okay now, somtimes it's the way these things go! 
This doesn't mean we stopped with foster care, I will always talk about how beautiful foster care can be, how precious it is if you can provide a child with a safe home, without worries about dinner or where to sleep. We own another wonderful experience, foster care isn't always a bed of roses!