Spreuk van de Maand

Spreuk van de Maand

woensdag 6 juni 2012

Hannah...

En net toen ik dacht dat alles weer lekker liep
en gewoon zo zijn gangetje ging
en ik weer lekker creatief bezig kon zijn
stond onze wereld weer op z'n kop...

And just when I thought everything was back to normal
just the daily chores
and time for me to be creative 
our world turned upside down again...


Maandag is onze Hannah aangereden...
En dat was allemaal zo ernstig dat er eigenlijk weinig keuze overbleef
en we haar moesten laten inslapen...

Monday our Hannah was hit by a car...
She had such serious injuries that we didn't have much choice
and we had to put her asleep forever...


Hannah was Zara's poesje en pas 13 maanden oud.
Zo blij als ze hier is toen ze háár kitten kreeg,
zo verdrietig is ze nu...
Zijn we allemaal!

Hannah was Zara's cat and only 13 months old.
As happy as Zara was here when she received her kitten,
that sad she is now...
We all are!

 
Ook Oscar en Bink zijn duidelijk ontdaan...
Ze kruipen dicht tegen elkaar aan 
en soms denk ik dat ze lopen te zoeken...
We wachten maar tot het scherpste randje er af is
en dan zal het vast wel weer beter gaan...

Even Oscar and Bink are not their usual shiny selves...
They cuddle up together
and sometimes it seems like they are looking for Hannah...
We'll wait until the biggest hurt is gone
and then we will feel better again...