Spreuk van de Maand

Spreuk van de Maand

woensdag 29 mei 2013

Hero is here!

2013 is mijn jaar,
 het jaar waarin ik leer spinnen
en op een goede dag tegen mijn zwager zei dat ik heel graag een schapenvacht wil
om te voelen hoe dat gaat van begin tot eind.
Van schaap naar een project, zeg maar...

2013 is my year,
the year I learn how to spin
and where I said to my BIL how I wanted to get my hands on a fleece
to feel from start to end how it works.
From sheep to a product, get what I mean?


Voor ik het goed en wel door had 
hadden ze 4 kale schapen op de boerderij
en stonk mijn zoldertje...
Naar schaap!
Maar dan???

Before I took another breath
there were 4 bare sheep on the farm
and my little attic had an odeur...
Of sheep!
What to do next???

 
 Maak kennis met Hero! van Woolmakers
Hij arriveerde vanmorgen en heeft nog niet stil gestaan.
Natuurlijk wilde ik zelf heel graag weten of hij zo'n vette vacht aankon...

Meet Hero! from Woolmakers
He arrived this morning and haven't got a break since.
Of course I wanted to know if he could handle fleece right from the sheep...


 En de kinderen kunnen er geen genoeg van krijgen en hebben inmiddels een enorme berg gekaarde wol geproduceerd!

The children can't get enough of him and produced an enormous mountain of carded wool!


Maar mama, wat kun je nu eigenlijk doen met die wol?
Kom, ik zal het je laten zien...
But mama, what can one do with all this wool?
Come, let me show you...


En toen ik vertelde dat meisjes vroeger op hun 6e leerde spinnen
en dan meer waard waren als ze in de kost gingen,
zei Teus:
Ik ben al 7, dus ik kan dat ook!
Wil je het mij leren?

And when I told you girls learned to spin at the age of 6
and got a higher price when they were hired or sold,
Teus said:
I'm already 7, I can do that!
Will you teach me?


Tuurlijk man, voor jou doe ik alles!!! ♥
(En nee, hij gaat voorlopig niet in de kost!)

Of course sweetie, for you I do anything!!! ♥
(But no, one can't hire him and he's definately not for sale!)