Spreuk van de Maand

Spreuk van de Maand

woensdag 20 juli 2011

Art Journal

Zou er ooit een dag komen waarop ik me verveel?
Een dag waarop ik echt niets te doen heb?
Zo'n dag waarop elke minuut een uur lijkt te duren?
Voorlopig kom ik tijd te kort...
Maar hier is een nieuwe pagina uit mijn Art Journal! 
Ik moet toch iets van me laten horen in drukke tijden... :)

Could there ever be a day where I'm bored?
A day where there's nothing to do?
A day where every minute seems to take an hour?
For now I'm always short on time...
But here's a new page from my Art Journal!
I have to let you know I'm still alive while life is hectic... :)