Spreuk van de Maand

Spreuk van de Maand

woensdag 1 januari 2014

2014

Ik werd vanmorgen wakker en dacht Werkelijk? 2014?
Waar is 2013 gebleven?

I woke up this morning and thought Really? 2014?
Who took off with 2013?


Ik bedoel, 2013 was leuk!
Natuurlijk waren er ook minder leuke dingen...
Dat de laptop sneuvelde bijvoorbeeld en ik nu pas een nieuwe heb maar dat is maar materialistisch.
Veel belangrijker is dat we 5 kinderen een veilig onderdak hebben kunnen bieden als pleeggezin...
Dat we allemaal gezond en gelukkig het jaar geëindigd zijn...
Dat ik heb leren spinnen en gegroeid ben als mens!

I mean, 2013 was fun!
Of course there were less amusing things...
Like when my laptop died on me and it took me until now to get a new one, but that's just stuff.
Way more important is how we offered a safe home to 5 children through foster care...
How we all ended the year in good health and happy moods...
How I learned to spin and have grown as a person!


Goede voornemens doe ik  niet aan...
Maar in 2014 wil ik wel graag leren weven op een weefgetouw!
En meer lezen dan 22 boeken...
Wat zijn jouw plannen voor 2014?

I don't do resolutions...
But I do want to learn how to weave on a loom!
And read more than 22 books...
What are your plans for 2014?